Elevsamverkan

Elevmedverkan

På Smedslättsskolan har vi olika råd såsom Uteråd, Kamratråd F-åk2 och åk3-5, Matråd och Elevråd. Grundtanken ser vi som att de  befrämjar elevers möjlighet att påverka den inre och yttre miljön. De olika råden har möten en gång / månad tillsammans med minst en ansvarig vuxen. Alla klasser, från F-klass till åk 5, har olika elevrepresentanter i  alla råd. Elevrepresentanterna har till uppgift att fömedla klassens olika tankar, frågor och idéer till de olika rådens möten.

"Månadens fråga" utgår under flera månader från elevrådet och diskuteras sedan i alla klasser. Klassens diskussioner skrivs ner och lämnas till nästa elevråd. En sammanställning görs och lämnas tillbaka till klasserna. Du är välkommen att ta del av innehållet i månadens fråga här på aktuell sida.