Kontakt

All frånvaro skall anmälas före kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Uppge ditt barns förnamn och efternamn samt klass. Du kan anmäla frånvaron på olika sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08-508 07 314 åk 1-5 före kl. 08.00
  • Telefon 08-508 07 320 förskoleklass före kl. 09.00
  • Via sms till 073-0121740
    (Från kl:12:00 kan du anmäla för nästa dag)
     

Adress:

Smedslättsskolan
Drömstigen 32
167 61 Bromma
tel. 08-508 07 300

Epost:
smedslattsskolan@stockholm.se