Rektorsbrev

Rektorsbrev i december 2014

Höstterminens sista dagar är fyllda av julpyssel och förberedelser inför julspelet som vi får se nu på fredagens avslutning i Västerledskyrkan. Att sammanfatta ett år av skolverksamhet är inte helt enkelt, men jag tillåter mig här att göra ett försök.

Årets brukarundersökning som genomfördes under våren gav skolans organisation många goda omdömen som den om elevernas studieresultat och tilltro till sitt eget lärande. Samtidigt innehöll den delar som vi ser är utvecklingsområden att arbeta vidare med under nästa år. Frågan som gäller elevernas arbetsro i klassrummet skattas lågt av både föräldrar till pojkar såväl som till flickor. När skolledningen gjort sin analys i årets kvalitetsredovisning ser vi samtidigt att eleverna når mycket goda kunskapsresultat, och att de själva upplever att de lär sig mycket på lektionerna samt att de känner sig trygga i sin skolmiljö.
För att inte släppa frågan om studie- och arbetsro har vi därför valt att fokusera hela läsåret på just den frågan både i Elevråd samt Kamratråd.

Vi har genom Elevrådets representanter fått ta del av hur de olika klasserna från årskurs F-5 arbetar på klassrumsnivå med arbetsro. Den helhetsbild vi ser, sätter fokus på frågan om pedagogers och elevers ansvar för arbetsklimatet i och utanför klassrummet. Det gör också att frågorna kring Likabehandlingsplanen och arbetet med den har fört oss in på frågor om alla människors lika värde och rättigheter. När FN-dagen inföll den 24 oktober hade skolans samtliga elever bidragit på olika sätt i sitt arbete med FN:s Barnkonvention och de 54 artiklar som ingår i den. Visste ni att Sveriges regering föreslår att lagstifta om att Barnkonventionen blir till lag under kommande år? Det återstår att se hur långt man hinner med det arbetet.

När skoljoggen i år genomfördes på Solviksängen deltog alla våra drygt 319 elever genom att springa minst ett varv i skogsslingan, många sprang två och tre varv. Pengarna som samlades in blev lite drygt 2500 kronor. De skickades oavkortad till ett vattenprojekt i Uganda.

Kulturförvaltningen har i år bidragit med medel till Stockholms skolor där vi ansökt om pengar för att i en ”Skapande skola” kunna förverkliga tankarna om att skolans elever från årskurs 1 till årskurs 5 ska få se föreställningen ”Ronja Rövardotter ” på Stadsteatern. En föreställning som vi alla ser fram emot att se.

Föräldraföreningens engagemang i bland annat trafikfrågorna har varit hela skolan till stor glädje och hjälp. Trafiksituationen runt skolan ser försiktigt bättre ut än på länge. Nu när kylan och snön har kommit är vägarna och skolgården ofta osandade, så fortsätt vara försiktiga när ni hämtar och lämnar era barn. I årets ”Gå och cykla tävling” placerade sig skolan på tredje plats. Prissumman på 7.000 kronor ska eleverna på klassråden själva få bestämma över.

Det finns många frågor som under vårterminen kommer att bli aktuella för er som föräldragrupp att bevaka. Lokalfrågan och tillgången på skolplatser för kommande 6-åringar är några av dem. Den 13 januari bjuder vi in nya föräldrar till en information på kvällen för att presentera vår skola genom att elevrådets styrelse berättar om hur det är att vara elev i Smedslättsskolan.

Nu närmast stundar en tid av eftertanke och ledighet, så till sist vill vi önska er alla en riktigt vilsam jul och nyårshelg.

Varma midvinterhälsningar
Birgitta Solheim Ekwall
rektor

Dela:
Kategorier: