Smedslättsskolans Idrottsföreningen SIF

Regler för ansvarig ledare

  1. Medlemsregister ska skickas till jgottfarb@gmail.com så fort tiderna fördelats

  2. Närvarorapport fylls i för varje tillfälle, registreras online, information erhålls via jgottfarb@gmail.com

  3. Nyckelkort kvitteras ut genom kassör Johan Emtefall emtefall.johan@gmail.com

  4. Ordningsregler i idrottssalen följs, sista tiden lyfter upp bänkar

Ordförande
Joakim Halwordson joakim@halfwordson.com

Kassör
Johan Emtefall emtefall.johan@gmail.com 

Ledamöter
Martin Krüger martin.kruger@kpmg.se
Fred Skantze fred.skantze@gmail.com
Lisen Garback lisen.garback@pro.se 
Johanna Gottfarb jgottfarb@gmail.com
 

Suppleanter
Malin Löfwenborg
Ulrik Rohne
 

Revisor
Carina Shane

 

Dela: