Till innehåll på sidan

Bilfri skolväg

Eftersom trafiksituationen utanför skolan har blivit kaotisk behöver vi göra något innan en olycka inträffar. Därför har skolan och Föräldraföreningen kommit fram till att det vi kan göra i väntan på en bättre infrastruktur är att fortsätta gå eller cykla till skolan. För barnens säkerhet helt enkelt.

 

Måste du köra bil?

Parkera då en bit ifrån skolan. Gå med ditt barn sista biten. Ni som har äldre barn kan släppa av dem vid en lämplig avlämningsplats, och låta barnen gå själva. Eftersom det hela tiden kommer tunga transporter till köket ber vi er att inte gå över eller parkera på skolans vändplan. Förutom att det är en risk för barnen så vägrar transporterna att leverera om framkomligheten är för dålig.

Svårt att hinna? - Prova en vandrande skolbuss .

Slå er ihop med familjerna i kvarteret och turas om att gå med barnen. Alla tjänar på det – barnen blir piggare av promenaden, har kul med kompisarna och får lättare att koncentrera sig i skolan. Vi föräldrar vinner tid när man bara går en morgon i veckan.

Lite allmänna trafikregler:

  • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
  • Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning.

Vänliga hälsningar

Charlotte Cederlund, bitr.rektor, Smedslättsskolan

Smedslättsskolans Föräldraförening

Frågor och synpunkter?

Kontakta oss på foraldraforeningen@igt.se

Dela: