Den lilla unika skolan mitt i byn

Vi är en skola i en lugn miljö där vi fokuserar på kunskap, trygghet, trivsel, hälsa och rörelseglädje. Professionella pedagoger skapar ett gynnsamt inlärningsklimat där alla elever ges möjlighet att utveckla kunskaper utifrån sina förutsättningar. Elever och pedagoger skapar tillsammans en trygg miljö och ett positivt klimat. I den lilla skolan känner vi varandra och alla blir sedda.

På Smedslättsskolan ska alla, barn och vuxna, känna att " jag kan, jag vill och jag vågar"

Skolans fadderverksamhet, där äldre elever tar hand om de yngre, skapar förutsättningar för våra elever att känna samhörighet och ”vi-känsla”.