Till innehåll på sidan

Elevdemokrati

.

Elevsamverkan

På Smedslättsskolan har vi olika råd såsom Uteråd, Kamratråd F-åk2 och åk3-5, Matråd och Elevråd. Grundtanken ser vi som att de  befrämjar elevers möjlighet att påverka den inre och yttre miljön. De olika råden har möten en gång per månad tillsammans med minst en ansvarig vuxen. Alla klasser, från F-klass till åk 5, har olika elevrepresentanter i  alla råd. Elevrepresentanterna har till uppgift att fömedla klassens olika tankar, frågor och idéer till de olika rådens möten.

Dela: