Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Välkomna till elevhälsan på Smedslättsskolan

I skollagen står det att elevhälsovården har till ändamål att följa barnens utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.
Elevhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall innefatta olycksfallsvård samt enklare sjukvård.

Information till vårdnadshavare och elever i Smedslättsskolan

Elevhälsovården övergick under hösten 2009 till datajournaler. Journalsystem och informationshantering följer den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvårdens område. Endast elevhälsovården har tillgång till denna handling.

Frågor besvaras av:

Bernt Boström
bernt.bostrom@stockholm.se

Giselle Hedberg tf. verksamhetschef
giselle.hedberg@stockholm.se 
08-508 33 670

skolhalsans_information_till_6-aringar_och_vardnadshavare_2016-17.pdf

Skolsköterska

Carina Savic
carina.savic@stockholm.se
08-508 07 310 / 076-12 07 310

Vad gör skolsyster?

  • Hälsoundersökningar
  • Vaccinationer
  • Kost och hälsa
  • Öppen mottagning
  • Förmedla kontakt med skolläkare, övrig hälso och sjukvård, socialtjänst mm.
  • Organisera och medverka vid skolläkarmottagning.
  • Antimobbningsarbete i Trygghetsgruppen
  • Elevhälsoteam, elevvårdskonferenser
  • Krisgruppen

Kurator

Sofie Persson 
sofie.2.persson@edu.stockholm.se  
076-12 49 002

Skolläkare

Christine Ahlbäck Glader

Kontaktas genom skolsköterskan.

Dela:
Kategorier: