Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas före kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Uppge ditt barns förnamn och efternamn samt klass. Du kan anmäla frånvaron på olika sätt:

 • Via Skolwebben (kräver e-legitimation och gäller endast åk 1-5)
 • Telefonsvarare: 08-508 07 314 åk 1-5 före kl. 08.00
 • Telefon 08-508 07 320 förskoleklass före kl. 08.30
 • Via sms till 073-0121740 (gäller endast åk 1-5)
 • Appen "Anmäla frånvaro" som man laddar ner från App Store, Google Play eller Windows Market.
  Appen skapar ett sms åt dig som du sedan kan skicka i väg.

 Här kan du läsa mer om inloggning till Stockholms skolwebb.

Sms tjänst anmäl frånvaro

Från och med 20 februari 2014 kommer det vara möjligt för alla vårdnadshavare i Stockholm att anmäla heldags frånvaro vid sjukdom samt anmäla frånvaro del av dag via sms till Stockholm Skolwebb.

Anmäl frånvaro med sms har samma funktion som idag finns i skolwebben. Skillnaden är att det blir enklare för er vårdnadshavare att använda sms i stället för att anmäla via Skolwebben eller på vår telefonsvarare.

För att ni ska ha möjlighet att använda sms-tjänsten måste ert mobilnummer finnas med i kontaktuppgifterna i Skolwebben. Uppgifterna fyller ni själva i under Min profil i Skolwebben.

Obs! Ni kan inte ha flera mobilnummer i fältet Telefon mobil. Bara ett mobilnummer i fältet fungerar.

Mer information sms tjänsten hittar ni här.

Hur vet jag att anmälan gått igenom?

Ni får ingen bekräftelse på att frånvaron är registrerad. Däremot får ni ett sms som talar om vad som gått fel.

Nedan finns de sms som ni kan få om något går fel.

 • Frånvaro - Okänt telefonnummer = Om inte mobilnumret hittas i systemet så returneras detta meddelande. Meddelandet skickas med texten [Uppgivet telefonnummer finns ej i systemet, frånvaro ej registrerad].
   
 • Frånvaro - Felformaterad tid = Om frånvarotiden (del av dag) är felformaterad returneras detta meddelande. Meddelandet skickas med texten [Uppgiven tid har ett felaktigt format Tiden ska anges i formatet TTMM-TTMM].
   
 • Frånvaro - Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgift i systemet = Om inte mobilnummer stämmer med mobilnumret som finns registrerat i systemet så returneras detta meddelande. Meddelandet skickas med texten [Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgift].
   
 • Frånvaro - Felformaterat personnummer = Om personnumret är felformaterat så returneras detta meddelande. Meddelandet skickas med texten [Personnummer har ett felaktigt format. Personnummer ska anges i formatet ÅÅMMDD-NNNN].
   
 • Frånvaro - Systemfel, frånvaro ej registrerad = Om det blivit fel i meddelandetjänsten och frånvaron ej blev registrerad så returneras detta meddelande. Meddelandet skickas med texten [Systemfel, frånvaro ej registrerad].
Dela: