Till innehåll på sidan

Fritidshem

Hjärtligt välkommen till skolbarnomsorgen i Smedslättsskolan. Målsättningen med skolbarnomsorgen är att tillsammans med skolans verksamhet både i förskoleklass och i skolan skapa trygghet för barnen genom att de möter samma personal under hela dagen. Personalen får en helhetssyn av varje enskilt barn. Skolbarnomsorgen ska vara positiv och rolig för barnet och alla barn ska känna trygghet och trivsel. I de flesta klasser i Smedslättsskolan är skolbarnomsorgen totalintegrerad i skolans lokaler.

Morgonomsorg

Vid behov kontakta skolexpedition 08-508 07 300

Mellanmål

Mellanmål serveras på den egna avdelningen eller i matsalen.

Heldagsomsorg under skollov

På sommarfritids och under andra skollov "slår vi ihop" avdelningar vilket innebär att barnen får lära känna barn och personal från andra avdelningar inom skolenheten. Det kan vara bra att veta att det inte är säkert att barnets ordinarie avdelningspersonal alltid är i tjänst under skolloven. En separat förfrågan om Ditt barns behov av heldagsomsorg kommer i god tid ut före ett lov från fritidspersonalen.

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägningstiden är en månad räknat från det datum som uppsägningen inkommit till skolans expedition. Om barnet slutar utan att platsen sagts upp skriftligen eller innan uppsägningstiden har gått ut betalas avgiften enligt gällande regler. Uppsägningsblankett och mer information finns att få på expeditionen.
 

Dela: