Fritidsklubb

Fritidsklubben är en öppen verksamhet under terminerna efter skoldagens slut i skolans lokaler. Den öppna verksamheten, fritidsklubben, kan inte jämföras med fritidshemmets verksamhet. Den öppna verksamheten pågår mellan klockan 13:00 – 17:00.
Avgiften för verksamheten är 800 kr per termin inkl. mellanmål. Avgiften debiteras med 200 kr varje månad under höstterminen (september – december) och för vårterminen (februari – maj)

Vid frågor kring verksamheten kontakta vår administrativa chef Ann Maront

Tel. 08-508 07 300
E-post: ann.maront@stockholm.se  
 

ansokan_till_fritidsklubben_for_lasaret_2018_2019.pdf

Dela:
Kategorier: