Till innehåll på sidan

Information från elevhälsovården

Rapportering av vaccinationer i Smedslättsskolan kommer enligt lagen att registreras på SMI s register.
Detta gäller vaccinationer som sker i skolan efter 1 januari 2013.
Tidigare vaccinationer lagras i vårt datajournalsystem PMO.
Vaccinationer efter 1 januari registreras i PMO samt SMI.

information_om_uppfoljning_av_vaccinationer_inom_skolhalsovarden_i_stockholms_stad.pdf

Lagstadgad inrapportering

Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister som Smittskyddsinstitutet ansvarar för. Det införs enligt beslut av riksdagen (proposition 2011/12:123; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram). Rapporteringen är obligatorisk och enligt den nya lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom nationella vaccinationsprogram. I dagsläget omfattar det nya registret endast det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Efter beslut av regeringen kan nya vaccinationer så småningom ingå i de nationella vaccinationsprogrammen och därmed också registreras i det nya vaccinationsregistret vid SMI.

Nyttan med registret

Vaccinationsregistret införs därför att obligatorisk inrapportering till ett hälsodataregister förenklar datainsamling på nationell nivå och möjliggör

  • en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning,
  • skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar
  • snabbare återkoppling och åtgärder i områden med låg vaccinationstäckning
  • högkvalitativ epidemiologisk forskning
  • deltaganden i internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten

Data från registret utgör även på sikt ett bättre beslutsunderlag inför optimering av nationella vaccinationsprogram och vaccinationsschema.

Mer information finns på SMI hemsida www.smi.se
 

Dela: