Klassresa och lägerskola

Policy för lägerskola och klassresa

Lägerskola

Lägerskola anordnas på obligatorisk undervisningstid av skolans personal. Under lägerskolan förläggs undervisningen till en inspirerande miljö där våra elever ges möjlighet att utveckla sitt lärande utifrån det planerade innehållet. All planering av innehåll och organisation inför lägerskolan görs av skolans personal. Eleverna är delaktiga i förberedelser och planering. Aktuellt undervisningsinnehåll kopplas till centralt innehållet i Lgr11.

Lägerskola kan arrangeras en dag i åk 3, utan övernattning.
Lägerskola kan arrangeras i åk 5, med övernattning.
Beslut om lägerskola fattas i samråd med skolledningen. Lägerskola är en del av undervisningen och finansieras med skolans medel.
Stockholm stads försäkring gäller till och från samt under lägervistelsen.

Föräldrar är välkomna att följa med och att delta i verksamheten under lägerskolan.

Klassresa

Klassresor tillkommer endast på initiativ från föräldrar, aldrig på skolans initiativ.
Den är en gemensam aktivitet för en klass utanför skolans ram. Klassresor anordnas och organiseras av föräldrar och elever som eventuellt inbjuder klassens lärare/pedagoger att delta.

Klassresor ska förläggas utanför skoltid eftersom skolåret för eleven enligt grundskoleförordningen ska omfatta 178 dagar. Om det föreligger önskemål om att ta skoltid i anspråk måste varje elevs vårdnadshavare ansöka om ledighet för sitt barn. Den möjligheten kan bara utnyttjas för en skoldag. Skolans försäkringar gäller inte vid klassresa.

Lärare/pedagog som deltar gör det på sin fritid som privatperson och utan formellt ansvar för klassen.

Dela: