Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 20

 • pojke springer i skog vid en sjö

  Spring i benen

  På Smedslättsskolan vill vi öka elevernas fysiska aktivitet utifrån resultaten från de senaste årens forskning. Forskning visar att vi i dagens stillasittande samhälle blir sjuka av för mycket stillasittande. Människans kropp har under 1 miljon år utvecklats av fysisk aktivitet, vilket har skapat ett behov av daglig fysisk aktivitet.

 • Dags att söka skola

  Dags att söka skola

  Så här gör du för att söka plats till grundskolan eller grundsärskolan.

 • Skolplattformen

  Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Med skolplattformen kommer pedagoger, elever och vårdnadshavare ha digitala verktyg för att kunna planera, dela information och få överblick över det som händer i skolan.

  Kategorier:
 • Specialkost

  Ditt barn har rätt till en kostnadsfri och näringsriktig skolmåltid i grundskolan och grundsärskolan. Det gäller både om ditt barn går i en kommunal skola eller i en fristående skola.

  Kategorier:
 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Våra trafikregler

  Skolpersonalens ambition är att vi tillsammans kan möjliggöra en säkrare skolväg för alla barn. Vi önskar att alla hjälps åt att föregå med goda exempel då barnen inte gör som vi säger utan som vi gör i trafiken.

  Kategorier:
 • Trafikinformation

  Inför hela läsåret 2016/17 gäller följande som vi vill göra Er uppmärksamma på:

  • Drömstigen har stoppförbud mellan 07.00-17.00.
  • Parkera bortom guppen vid korsningen Drömstigen-Herman Ygbergs väg så att sikten för elever vid övergångsställena inte skyms.
  • Det är inte tillåtet att till fots passera personalparkeringen för att hämta eller lämna barn till Drömhuset, hus H och skolans idrottshall. Vi önskar att ni respekterar detta förbud och använder er av huvudentrén.
  • Vårdnadshavare får inte köra in sin bil i vändplanen vid personalparkeringen för av- och påstigning då tunga transporter passerar den vägen till och från skolan dagligen.  Lär barnen använda den bilfria huvudentrén till skolgården.
  • Låt barnen i möjligaste mån promenera till och från skolan.
  • Lär barnen använda markerade övergångsställen.

  Skolpersonalens ambition är att vi tillsammans kan möjliggöra en säkrare skolväg för alla barn. Vi önskar att alla hjälps åt att föregå med goda exempel då barnen inte gör som vi säger utan som vi gör i trafiken.

  Med vänliga hälsningar Birgitta Solheim Ekwall Rektor
  I samarbete med Smedslättsskolans Föräldraförening

 • Smedslättsskolan 1923

  SMEDSLÄTTSSKOLAN 1923

  Föräldrarna till några av barnen i 20-talets Bromma var inte nöjda med att bara vara hänvisade till folkskolan i Alvik eller att låta sina barn åka in till skolor i innerstan.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Uppge ditt barns förnamn och efternamn samt klass. Du kan anmäla frånvaron på olika sätt:

  Kategorier:
 • Kontakt

  Frånvaroanmälan

  • Via Skolplattformen (kräver e-legitimation)
  • Via sms till 073-0121740
   (Från kl:12:00 kan du anmäla för nästa dag)

  Hitta till oss

  Smedslättsskolan
  Drömstigen 32

 • Smedslättsskolans vision

  Vi är en skola som präglas av kamratskap, respekt, ansvar och mod. Tillsammans skapar vi ett tryggt, lustfyllt och tillitsfullt klimat där alla har möjlighet att lyckas.