Till innehåll på sidan

Smedslättsskolan 1923

SMEDSLÄTTSSKOLAN 1923

Föräldrarna till några av barnen i 20-talets Bromma var inte nöjda med att bara vara hänvisade till folkskolan i Alvik eller att låta sina barn åka in till skolor i innerstan.
Därför beslutade föräldrarna att samla ihop egna medel och upprätta en egen skola i Smedslätten.

40 familjer tecknade sig som medlemmar i Äppelvikens skolförening med 50 kronors andelar. Föräldrarna samlade in pengar genom teaterföreställningar och basarer, därutöver togs ett lån på 14 000 kronor. 

Den 6 november 1923 hölls en invigningsfest för Äppelvikens realskola (Smedslättsskolan) på Drömstigen 32. Arkitekt var Erik Arlon. Skolhuset bestod då av två klassrum ett litet lärarrum och en förstuga.1925 hyrde skolföreningen ytterligare tomtmark för att kunna få utrymme för fler elever. Skolan fick då tillsammans 5 klassrum en gymnastik- och samlingssal ett lärarrum och en vaktmästarbostad. Fru Elin Åmark blev nu officiellt skolan föreståndarinna. Lektor Koch var studierektor och arbetade med fem ordinarie lärarinnor. Elevantalet vid den här tiden uppgick till 100 uppdelade i fem klasser, 3 förberedande och 2 realklasser. En kindergartenklass startades hösten 1926.

(Information Bromma Hembygdsförening)
 

 

Dela:
Kategorier: