Till innehåll på sidan

Smedslättsskolans föräldraföreningen

Välkomna till Smedslättsskolans föräldraförening. Smedslättsskolans föräldraförening är en oberoende förening som arbetar för att skolan och dess omgivning skall vara så bra som möjligt för våra barn.

Varför en Föräldraförening?

 • SFF främjar ett naturligt samarbete mellan föräldrar, barn och skola.
 • SFF stöttar och påverkar skolledningen i frågor som rör barnen i dess skolmiljö och närområde.
 • SFF arbetar aktivt med förbättring inom olika intresseområden. Arbetet bedrivs av intressegrupper med utpekade projektledare:
  - Skolgårdsförbättringar
  - Trafikfrågor
  - Aktiv fritid
  - Studiebesöksstipendier till klasser
  - Anordnar föreläsningar inom aktuella frågor rörande barn och ungdomar

Medlemsavgift

Föräldraföreningen är en ideell förening och finansieras av en frivillig årsavgift på 200:-/familj. Alla föräldrar är automatiskt medlemmar i föreningen. Genom att betala årsavgiften kan varje familj bidra till att stödja olika projekt i skolan.

Avgiften betalas till Swish: 123 52 501 62

Välkommen att vara med du med!

Kontakta oss gärna via vår Facebook-grupp Smedslättsskolans Föräldraförening

Styrelse

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och en stor grupp suppleanter. Styrelser strävar efter att allt ha representation från alla skolans årskurser.
Alla som vill engagera sig tveka inte utan hör av dig till: ordforandesmedslattenff@gmail.com

Föreningens mål

Föräldrar behövs i skolan och en aktiv föräldraförening gör detta engagemang tydligt och effektivt. Föreningens mål är att påverka och agera i frågor som rör skolan och dess närmiljö, t.ex.;

 • Skapa arbetsgrupper i aktuella frågor t.ex. trafik och byggnation
 • Bevaka mobbingförebyggande arbete

Dokument

En lathund för nya föräldrar från Smedslättsskolans föräldraförening

SFF årsmote 26okt 2016

Information från Trafikkontoret 2014

SFF Stadgar

Dela: