Till innehåll på sidan

Smedslättsskolans vision

JAG KAN, JAG VILL, JAG VÅGAR...

Vi är en skola som präglas av kamratskap, respekt, ansvar och mod. Tillsammans skapar vi ett tryggt, lustfyllt och tillitsfullt klimat där alla har möjlighet att lyckas. Vi känner varandra och alla blir sedda, på vår skola lär vi för framtiden.

 

 

Ingress: 
JAG KAN, JAG VILL, JAG VÅGAR...