Spring i benen

Smedslättsskolans uppdrag ”Spring i benen”

”Spring i benen” är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Bakgrunden till att vi på Smedslättsskolan vill öka elevernas fysiska aktivitet är resultaten från de senaste årens forskning. Forskning visar att vi i dagens stillasittande samhälle blir sjuka av för mycket stillasittande. Människans kropp har under 1 miljon år utvecklats av fysisk aktivitet, vilket har skapat ett behov av daglig fysisk aktivitet.

Ni föräldrar kan stödja skolan genom att prata med era barn om betydelsen av daglig fysisk aktivitet. Alla barn har rätt till en likvärdig möjlighet att lära sig ta eget ansvar för att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. I bifogat dokument kan du läsa mer om Smedslättsskolans och alla skolor i Stockholms stads uppdrag ”Spring i benen” att öka elevernas fysiska aktivitet.

Vi har i flera årskurser redan påbörjat olika aktiviteter under skoldagen och from höstterminen 2018 kommer alla klasser att ha minst 20 minuter med pulshöjande aktiviteter inlagt på schemat varje dag.

Läs mer i Christer Ojas brev här nedan:

smedslattsskolans_spring_i_benen_uppdrag.pdf

Dela:
Kategorier: