Stockholms Skolwebb

Stockholm Skolwebb är en plattform som samlar olika verktyg för att underlätta lärarens administrativa arbete, erbjuda vårdnadshavare tillgång till information om sina barn via Internet samt stödja det pedagogiska arbetet i skolan. Systemet erbjuder bland annat följande funktioner:

 • Betygshantering
 • Frånvarohantering
 • Dokumentation (individuella utvecklingsplaner etc.)
 • Schema och kalender
 • E-post för elever och lärare
 • Meddelandefunktioner (även för vårdnadshavare)
 • Virtuella samarbetsrum - ett virtuellt samarbetsrum utgör en gemensam samlingsplats för informationsutbyte för en begränsad personkrets.
 • Lokal nyhetsinformation

Uppgifterna om en elev i Stockholm Skolwebb får inte hamna i orätta händer och därför ska alla vårdnadshavare använda e-legitimation eller BankID. Elever har en enklare form av inloggning. Lärare har en säker inloggning med ett säkerhetssystem som identifierar läraren och den skola, de klasser och grupper läraren ansvarar för. E-legitimation eller BankID skaffar du hos din bank.

Här loggar du in till Skolwebben:

 http://skolwebb.stockholm.se

Användarhjälp och support

På Stockhoms stads supportsidor kan ni bl.a.

 • Få hjälp med inloggning till Stockholms stads e-tjänster
 • Läsa hur e-legitimationer fungerar
 • Hitta vanliga frågor och svar
 • Komma i kontakt med supporten