Till innehåll på sidan

Styrdokument

Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr 11.

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11

Den första delen,Skolans värdegrund och uppdrag, skriver fram det gemensamma uppdraget för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. I del två anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg. Det finns även riktlinjer för skola och hem samt övergång och samverkan. Här anges också rektors ansvar. Del två gäller i tillämpliga delar för förskoleklass och fritidshemmet. Kursplanerna inleds med motiv varför ämnet finns. Därfetr anges syftet med ämnet och de långsiktiga målen för undervisning i ämnet. I det centralt innehåll anges vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

plan_mot_diskriminering_och_krankande_behandling_smedslattsskolan_2019.pdf 

Dela:
Kategorier: