Våra trafikregler

Smedslättsskolan trafikregler

Inför skolstarten och under hela läsåret gäller följande som vi vill göra Er uppmärksamma på.

  • Drömstigen har stoppförbud mellan 07.00-17.00.
  • Parkera bortom guppen vid korsningen Drömstigen- Herman Ygbergs väg.
  • Passera ej personalparkeringen för att hämta eller lämna barn till Drömhuset, hus H och skolans idrottshall.
  • Lär barnen använda den bilfria huvudentrén till skolgården.
  • Låt barnen i möjligaste mån promenera till och från skolan.
  • Lär barnen använda övergångsställen.

Tillsammans möjliggör vi en säkrare skolväg för alla barn.
 

Dela:
Kategorier: