Till innehåll på sidan

Våra trafikregler

Skolpersonalens ambition är att vi tillsammans kan möjliggöra en säkrare skolväg för alla barn. Vi önskar att alla hjälps åt att föregå med goda exempel då barnen inte gör som vi säger utan som vi gör i trafiken.

  • Drömstigen har stoppförbud mellan 07.00-17.00.
  • Parkera bortom guppen vid korsningen Drömstigen Herman Ygbergs väg så att sikten för elever vid övergångsställena inte skyms.
  • Det är inte tillåtet att till fots passera personalparkeringen för att hämta eller lämna barn till Drömhuset, hus H och skolans idrottshall. Vi önskar att ni respekterar detta förbud och använder er av skolans huvudentré.
  • Vårdnadshavare bör inte köra in sin bil i vändplanen vid personalparkeringen för av- och påstigning då tunga transporter passerar den vägen till och från skolan dagligen.
  • Lär barnen använda den bilfria huvudentré till skolgården.
  • Låt barnen i möligaste mån promenera till och från skolan.
  • Lär barnen använda markerade övergångsställen.

 

Dela:
Kategorier: