Start

Vår vision: jag kan, jag vill, jag vågar.

Välommen till en skola där du möter

  • kamratskap
  • respekt
  • ansvar och
  • mod

Tillsammans skapar vi ett tryggt, lustfyllt och tillitsfullt klimat där alla har möjlighet att lyckas. Vi känner varandra och alla blir sedda, på vår skola lär vi för framtiden.

pojke springer i skog vid en sjö

Spring i benen

På Smedslättsskolan vill vi öka elevernas fysiska aktivitet utifrån resultaten från de senaste årens forskning. Forskning visar att vi i dagens stillasittande samhälle blir sjuka av för mycket stillasittande. Människans kropp har under 1 miljon år utvecklats av fysisk aktivitet, vilket har skapat ett behov av daglig fysisk aktivitet.

Frånvaroanmälan

  • Via Skolplattformen (åk F-5)
  • Telefonsvarare 08-508 07 314
    (åk F-5 före kl. 07.30)
  • Via sms till 073-0121740 (åk F-5)
Ingress: 
Vår vision: jag kan, jag vill, jag vågar.