Start

Digitalisering

Digital ledighetsansökan

Nu finns det möjlighet för vårdnadshavare att söka ledighet för sina barn i Skolplattformen.

Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Skolplattformen ersätter från höstterminen 2018 Skolwebben.

Spring i benen

Smedslättsskolans uppdrag ”Spring i benen”

”Spring i benen” är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Frånvaroanmälan

  • Via Skolplattformen (åk F-5)
  • Telefonsvarare 08-508 07 314
    (åk F-5 före kl. 08.00)
  • Via sms till 073-0121740 (åk F-5)

Blanketter