Start

Nyheter

Blanketter

Uppsägningstiden är en månad räknat från det datum som uppsägningen inkommit till skolan/förvaltningen. Om barnet slutar utan att platsen sagts upp skriftligen eller innan uppsägningstiden har gått ut betalas avgiften enligt gällande regler.

Spring i benen

Smedslättsskolans uppdrag ”Spring i benen”

”Spring i benen” är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Dagens mat

Frånvaroanmälan

  • Via Skolwebben (åk 1-5)
  • Telefonsvarare 08-508 07 314
    (åk 1-5 före kl. 08.00)
  • Telefon 08-508 07 320
    (FK före kl. 09.00)
  • Via sms till 073-0121740 (åk 1-5)

Under perioden augusti - december 2017 kommer det tillfälligt inte vara möjligt att anmäla "Del av dag" via Appen. Anmälan om del av dag ska under perioden göras direkt till skolan eller i Skolwebben.