Start

Aktuellt

Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger råd kring coronaviruset

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Det skriver Folkhälsomyndigheten och Skolverket i råd som de sammanställt och riktar till skolledare med anledning av coronavirusets spridning.

Öppet hus 15/1

Öppet hus för blivande förskoleklasser på Smedslättsskolan.

Dags att söka skola

Dags att söka skola

Så här gör du för att söka plats till grundskolan eller grundsärskolan.

Spring i benen

Smedslättsskolans uppdrag ”Spring i benen”

”Spring i benen” är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Digitalisering

Till alla vårdnadshavare!

Vi har vid tidigare tillfälle bett er felanmäla era problem med inloggning till Skolplattformen och har fått in ett dussintal anmälningar. Anmälningarna är fördelade över flera årskurser och således gäller inte problemen för specifika klasser.

Digital ledighetsansökan

Nu finns det möjlighet för vårdnadshavare att söka ledighet för sina barn i Skolplattformen.

App för vårdnadshavare

Appen som ger vårdnadshavare aviseringar från Skolplattformen har nu lämnat BETA-stadiet (utveckling).

Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Skolplattformen ersätter från höstterminen 2018 Skolwebben.

Vår vision

JAG KAN, JAG VILL, JAG VÅGAR...

Vi är en skola som präglas av kamratskap, respekt, ansvar och mod. Tillsammans skapar vi ett tryggt, lustfyllt och tillitsfullt klimat där alla har möjlighet att lyckas. Vi känner varandra och alla blir sedda, på vår skola lär vi för framtiden.

Frånvaroanmälan

  • Via Skolplattformen (åk F-5)
  • Telefonsvarare 08-508 07 314
    (åk F-5 före kl. 07.30)
  • Via sms till 073-0121740 (åk F-5)

Blanketter